fbpx
Общи условия
Петък, 20 Април 2018 17:22

Общи условия

Оценете
(3 гласа)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DenDom.com
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DENDOM.COM
ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия моля не използвайте този уеб сайт.Настоящият документ представлява едновременно, общите условия или условията за ползване на DenDom.com, които уреждат правилата за ползването на DenDom.com, както и споразумението между продавача (DenDom.com) и клиента за покупко-продажба през DenDom.com. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.
2.1 ДЕНДОМ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление България, гр. Варна ул. Струга 35, регистрирано по търговския закон на република България с ЕИК: 201091574 и идентификационен номер по ДДС: BG201091574 
2.2 ДЕНДОМ ЕООД администрира електронния магазин DenDom, под формата на сайта DenDom.com, както като електронен магазин. ДЕНДОМ ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу DenDom.
2.3 Можете да се свържете с DenDom на посочения по-горе адрес, на телефони 0897233961 или 0882443522, или на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Телефоните за връзка са платени по индивидуалния тарифен план на клиента.
3. ПОЯСНЕНИЯ НА ТЕРМИНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – ДЕФИНИЦИИ.
3.1 Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия DenDom.
3.2 Продавач – DenDom, който предлага стоки или услуги на платформата за електронна търговия DenDom.com.
3.3 Платформа – домейна DenDom.com и неговите под домейни или мобилното приложение DenDom
3.4 Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва платформата по какъвто и да е начин включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5 Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация относно клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между DenDom и клиента, чрез който клиентът заявява на DenDom, през платформата, намерението си за купуване на стоки и услуги от платформата.
3.7 Продукт(и) и услуга(и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между купувач и продавач през платформата.
3.8 Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката DenDom или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен, ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от продавача.
3.9 Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги през платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на платформата.
3.10 Съдържание.
- Цялата информация на платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
- Съдържанието на всяко съобщение от страна на купувача към DenDom и / или продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
- Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на DenDom, чрез електронни или други средства за предаването и от разстояние;
- Информация, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;
3.11 Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.12 Транзакция – действието от страна на DenDom по възстановяване на платена от купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през платформата, се осъществявано единствено по банков път.
3.13 Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им.
3.14 Въпрос – форма на обръщение към клиенти/купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.15 Отговор – писмена или гласна информация, която е предадена на клиента от търговеца, който е задал въпрос в платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение в рамките на един диалог.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЯСНЕНИЯ.
4.1 Общите условия на DenDom са задължителни за всички клиенти на платформата.
4.2 Всяко използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от DenDom по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4.4 DenDom има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия DenDom ще информира за това клиентите си чрез публикуването на промените в платформата. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на платформата при всяко нейно ползване.
4.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7 DenDom продавача полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, DenDom уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративно - насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8 Характеристиките или цените на продуктите, описани в платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които DenDom предварително се извинява на своите клиенти.
4.9 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от DenDom се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10 Всички стоки, включително тези в промоция или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.
5. ПАЗАРУВАНЕ.
5.1 Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през платформата като направи поръчка по електронен път или по телефон, и която съответно се регистрира от самия него или от служител на DenDom от негово име.
5.2 DenDom ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление от DenDom се прави по електронен път (имейл) или по телефон.
5.3 Затова Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи DenDom уведомява за това клиента чрез имейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително сума заплатена за стоката или услугата.
5.4 Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и купувача.
6. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБА.
6.1 Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
6.2 DenDom си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на DenDom по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента е да се обърне към DenDom, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. DenDom не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3 Комуникацията с продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, чрез имейл, телефон или на посочените на платформата адрес.
6.4 DenDom може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките, услугите и промоциите предлагани от него на платформата, за определен период от време.
6.5 Всички цени на стоките и/или услугите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.
6.6 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобно плащане са единствено за сметка на купувача. DenDom препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от DenDom.
6.7 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока - услуга, а не да я представят точно. Всички изображения поместени на платформата на DenDom са каталожни, съответно възможно е цветово разминаване и придобиване на не реална представа за размер. DenDom не носи отговорност за такива не съответствия. Част от продуктите от пластмасов вид и други се произвеждат периодично в различни цветове. Това прави невъзможна актуализация на снимките на продуктите. Клиентът получава продукт според наличностите в момента или съчетан по цвят с други поръчани продукти в кошницата по усмотрение на служител, освен ако във формата на поръчка в поле БЕЛЕЖКИ И СПЕЦИАЛНИ ИСКАНИЯ изрично не е упоменат желаният от него цвят. В същото поле може да се упоменават данни за фактура и всякакви доуточнения относно транспорта на продуктите.
7. ПОРЪЧКА.
7.1 Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка. Поръчки могат да се правят на телефоните и имейлите посочени в платформата, като по телефон поръчки се приемат само в указаното работно време на заглавната страница на сайта.
7.2 Всяка добавена в количката за покупки стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
7.3 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на DenDom във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.4 С изпращането на поръчката клиентът разрешава на DenDom да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
7.5 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането и.
7.6 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, закупени от DenDom, в случай че се откаже от тях и заяви това в срока за отказ, предоставен му от DenDom. Този срок започва да тече от датата на получаването на стоката и продължава в предвидения от закона срок. Върнатите продукти трябва да бъдат в идеален търговски вид. Под търговски вид се има в предвид – не нарушена опаковка на продуктите, не употребяван продукт, не липсващи стикери, етикети и др., не нарушена цялост на продукта, не замърсяване на продукта и др. Всеки продукт изпратен с куриерска фирма пътува с опция ПРЕГЛЕД, което дава право на купувача да прегледа обстойно продукта или продуктите в рамките на 15 мин. пред куриера. При отказ на продукт, купувача поема всички транспортни разходи и такси относно куриерските услуги. При грешка в изпълнението на поръчка от страна на DenDom, продавачът поема отговорност за замяна и корекция, като поема транспортните разходи.
7.7 При връщане на продукт или продукти, сумата на клиента се възстановява след получаване на продукта – продуктите, като продуктите бъдат щателно огледани от служител на DenDom и бъде констатиран изрядният им търговски вид. При нарушена цялост на опаковка или продукт по смисъла на закона DenDom има право да откаже да приеме върнатата пратка.
8. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОКИ, КОИТО ИМАТ ТАКОВА.
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване DenDom издава  гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Всеки гаранционен продукт има информация с адреси на оторизирани сервизи, към които при евентуална повреда трябва да се обърне купувачът.
Гаранцията губи валидност:
- При изгубена гаранционна карта;
- При опит за ремонт от не оторизиран сервиз;
- При повреди причинени от неправилна експлоатация;
- При нарушаване на физическата цялост на изделието;
- При химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва оторизиран сервиз на производителя на продукта, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
9.1 Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на DenDom, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от DenDom: поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
9.2 Клиентът се съгласява да предостави на DenDom неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на продавача чрез или във връзка с платформата, независимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. DenDom има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че DenDom може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. DenDom няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
9.3 С предоставянето на свои данни на DenDom (включително имейл) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват DenDom или трети лица – куриери и др.
9.4 С предоставянето на свои лични данни на DenDom клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на DenDom и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати по-горе.
10. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ.
Цените на стоките и услугите, обявени в платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от DenDom на стойност над 200 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път, изключение правят редовни клиенти с история в DenDom или с допълнително доуточнения с DenDom.
Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента.
11. ДОСТАВКА НА СТОКИ.
11.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес или офис на куриерска фирма, посочен от купувача, в зависимост от избора на клиента.
11.2 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на продукта. Цената на доставката, ще е видна за клиента след като желанит продукт  се постави в количката.
12. ОТГОВОРНОСТ.
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

Прочетена 1908 пъти
733Домашни потреби
28Бидони туби
35Вази
73За детето
12За пикник
83Закачалки
55Кошове панери за дрехи
33Легени кофи
38Маси за гладене
66Обща употреба
44Панери кошници
62Постелки
18Стелажи
21Стълби
68Сушилници простори
70Шкафове
27Кошове
7084Кухня
32Баки сефертаси
93Буркани
51Бутилки
11Захарници
135Кани
16Пластмаса
11Порцелан керамика
99Стъкло
9Хром никел
99Консумативи
74Купи гевгири
135Кутии
29Кухненски мивки Гранит
136Кухненски смесители
154Оливерници
9Оливерници резерви
124Панери за хляб
34Пепелници
202Подложки за хранене
121Покривки
210Поставки подноси
29Почистващи
1422Прибори
12Белачки
84Дъски
169За готвене
29За сервиране
430За хранене
11Барселона Винтидж
9БР Грейси
6БР Дилайт
5БР Джаз
9БР Ирис
7БР Кармен
8БР Натали
9БР Перла
5БР Роза
6БР Сара
6БР Сигма
7БР Сиера
9БР Флоренс
18Екбер Дива Лукс
9Иноксрив Ани
6Иноксрив Йорк
9Иноксрив Медеа
5Иноксрив Пинк Голд
5Иноксрив Титаниум
12Иноксрив XX Век
16Симонаджо Белизи
3Симонаджо Дърво
4Симонаджо Миа
8Уни
15Хисар Лара
13Хисар Маями
11Хисар Меркурий
15Хисар Милано
15Хисар Топкапи
15Хисар Флоренция
5Хорекано Голд
9Хорекано Джей
5Хорекано Олд скул
9Хорекано Петал
5Хорекано Платинум
4Хорекано Уикед бляк
4Хорекано Уикед голд
4Хорекано Уикед силвър
6Хорекано Шибуи
11ХФМ Белек
11ХФМ Вижън
8ХФМ Вижън Мат
8ХФМ Дафне
11ХФМ Париж
11ХФМ Рио
11ХФМ Чешме
3Детски
10Комплекти
19Други
9Лъжици за сладолед
31Мелнички
181Ножове
236Помощни
35Рендета
97Сладкарски инструменти
26Цедки сита
23Шпатули
59Щипки пинсети
1Цедки гевгири сита
70Солници
89Сушилници
912Съдове за готвене
20Гювечи
26Джезвета канчета
24Йенско стъкло
18Помощни
18Силиконови
199Тави
296Тенджери
212Тигани касероли
35Форми за печене
64Чайници
2095Съдове за хранене
58Аркопал
11Ебро
5Елба
10Парма
7Перформа
7Прометео
8Толедо
7Други
7Детски сервизи
77Дъски за сервиране
22Емайл
53Каменни плочи
126Китайски порцелан
43Купи
1164Луксозен порцелан
8Антик Блек
8Антик Грей
33Бонна Аква
18Bonna Alhambra
8Бонна Аура Амбър
5Bonna Blue Wave
18Бонна Банкет
6Бонна Ваго
9Бонна Веспър Мат
8Бонна Дъск
31Бонна Грейн
14Bonna Iris
10Bonna Iris White
15Bonna Gloire
5Bonna Gloire East
7Bonna Harena
4Bonna Kaff
12Bonna Calif
5Bonna Coral
6Бонна Космос Блек
6Бонна Лейпиа Лоод
5Bonna Luca Mosaic
10Bonna Luca Ocean
8Bonna Luca Salmon
2Bonna Luca Wood
5Bonna Lunar Ocean Blue
5Bonna Lunar White
14Бонна Мадера
12Bonna Mesopotamia
6Бонна Муув
6Бонна Нейкрос Мат
16Bonna Patera
26Бонна Пашън
25Бонна Ретро
12Bonna Notte
4Bonna Sage
5Bonna Sand
6Bonna Sky
7Bonna Spring
5Bonna Terra Prints
7Бонна Сепия
28Бонна Спейс
6Bonna Tierra
28Бонна Тера кота
28Бонна Терапи
27Бонна Тирейн
5Bonna Hygge
11Бонна Шаде
8Bonna Viento
12Гюрал Браун
13Гюрал Грийн
4Гюрал Елегант
8Гюрал Мармарис Лайт
8Гюрал Мармарис Ред
5Гюрал Реактив
13Гюрал Ред
11Гюрал Сиде
12Гюрал Тюркоаз
7Валенсия
22Гала
26Делта
5Хорекано Иви лайт
3Хорекано Иви бюфет
8Хорекано Блум
3Хорекано Лагуна бюфет
13Хорекано Лагуна
16Милано
18Хонг Конг
86Допълнителни
4Хавай
7Лисабон
22Истанбул
11Пера
26Сатурн
24Флора
24Каризма
24Мимоза
25Интернационал
24Марс
11Мерид
8Bonna Sway
29Панама
6Осло
7Bonna Ore Mar
3Бонна Гурме
6Хорекано Рустик
6Хорекано Инди
7Хорекано Иви
6Хорекано Аризона
10Хорекано Блек енд Лайт
13Хорекано Негра
5Bonna Halo
114Метал
53Сервизи
20Помощни
29Чинии
142Стъкло
14Пластмасови
146Меламин
26Плата
36Термоси хладилни чанти
14Уреди за биене на масло
698Чаши
76Сервизи
332Стъкло
53Пластмаса
94Порцелан керамика
11За коктейли
36Хорека
9За десерт
85Кристал
2Комплекти
42Мивки
18Кухненски мивки Mетал
10Фруктиери
546Баня тоалетна
154Аксесоари
13Комплекти за баня
52Мебели за баня
98Огледала
82Стелажи
59Тоалетни седалки
26Умивалници
62Четки за тоалетна
288Кошове контейнери за смет
51Интериорни кошове
44Казани за смет
37Кошове за баня
62Кошове за бита
40Пепелници с кош
24Разделно сметосъбиране
9Улични кошове и пепелници
21Хотел и офис кошове
297Градина
16Аксесоари
60Барбекю
10Инструменти
11Маркучи аксесоари
165Саксии кашпи
15Уред за опушване
20Цветарници
51Газови уреди
118Декорация
28Декоративни бутилки
47Изкуствени растения
34Изкуствени храни
3Свещи свещници
6Фигури
294Хигиена
9Подочистачки кофи за МОП
18Кърпи гъби
38Дръжки резерви
51Подочистачки
99Лопатки четки
43Колички
1Кошове кофи
21Стъклочистачки
11Чували
2За обществено ползване
1Дезинфекция
46Разпродажба
39Разпродажба на стоки за кухнята
2Разпродажба на домашни потреби
5Разпродажба на стоки за хигиена
716Мебели за градина
17Мебели от дърво
54Сгъваеми маси и столове
58Шезлонги и маси за шезлонги
23Плотове за маси
45Комплекти за градина
38Мебели ексклузив
111Мебели от поли ратан
91Мебели от пластмаса
91Мебели пластмаса лукс
18Шатри и градински люлки
30Стойки за маси
49Градински чадъри и стойки
11Мебели от метал
53Възглавници за градински мебели
26Мебели от дърво полимер
2149Професионално оборудване
3Оборудване за опаковане
152Съдове за готвене
202Бар аксесоари
164Прибори за готвене
15Уред за опушване
164Съдове за сервиране
171Дисплеи щендери
40Колички
18Информационни табели
14Уреди за биене на масло
67Кетъринг оборудване
34Подложни чинии
21Баки сефертаси
49Капаци подноси
96Гастро норми
16Гастро контейнери поликарбонат
3Гастро контейнери дърво
7Колички каси за гастро контейнери
6Гастро контейнери порцелан
22Гастро контейнери 18 10
7Гастро контейнери полипропилен
14Гастро контейнери 18 0
34Табли
115Дървени съдове за сервиране
80Еднократни
60Поликарбонатни съдове
20Термоси
53Панери
21Ограничителни стойки
62Чугунени съдове
17Контейнери за храни
10Купи контейнери
148Ножове
24Дъски за рязане PRO CHEF
65Прибори за сервиране
19Бен Мари
132Меламин
353D стъкло
18За съдомиялна
1Кетъринг
3Санитарни диспенсъри и дозатори
7Декорация
12Облекло текстил
2Почистващи
73Подаръци
4Сувенири
58Порцелан
4Кошници
7Кошници за пикник
46Електроуреди
34Кухня
1Отопление
11Коса и тяло

Абонамент за промоции

ДенДом телефон

 x 

Количката е празна

Perfect Popup Box

   Адрес магазин:
9000 Варна
Неофит Рилски № 24
   Работно време:
пон. до петък - от 9:30 до 19:30
събота - от 9:30 до 14:00
 
 
 
                                        

Кои сме ние

“ДЕНДОМ” ЕООД е създадена през 2010 година в град Варна. Дейността на фирмата се изразява в търговия на дребно със стоки за бита. Бързото навлизане на  иновации и нови технологии в домакинството и невъзможността да представим всички артикули, които бихме желали на територията на нашият магазин, наложи необходимостта да създадем www.dendom.com. Нашата цел е да Ви предложим голямо разнообразие от качественни артикули на достъпни цени.

Бързо меню