fbpx
Общи условия
Петък, 20 Април 2018 17:22

Общи условия

Оценете
(3 гласа)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DenDom.com
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DENDOM.COM
ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия моля не използвайте този уеб сайт.Настоящият документ представлява едновременно, общите условия или условията за ползване на DenDom.com, които уреждат правилата за ползването на DenDom.com, както и споразумението между продавача (DenDom.com) и клиента за покупко-продажба през DenDom.com. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.
2.1 ДЕНДОМ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление България, гр. Варна ул. Струга 35, регистрирано по търговския закон на република България с ЕИК: 201091574 и идентификационен номер по ДДС: BG201091574 
2.2 ДЕНДОМ ЕООД администрира електронния магазин DenDom, под формата на сайта DenDom.com, както като електронен магазин. ДЕНДОМ ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу DenDom.
2.3 Можете да се свържете с DenDom на посочения по-горе адрес, на телефони 0897233961 или 0882443522, или на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Телефоните за връзка са платени по индивидуалния тарифен план на клиента.
3. ПОЯСНЕНИЯ НА ТЕРМИНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – ДЕФИНИЦИИ.
3.1 Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия DenDom.
3.2 Продавач – DenDom, който предлага стоки или услуги на платформата за електронна търговия DenDom.com.
3.3 Платформа – домейна DenDom.com и неговите под домейни или мобилното приложение DenDom
3.4 Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва платформата по какъвто и да е начин включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5 Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация относно клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между DenDom и клиента, чрез който клиентът заявява на DenDom, през платформата, намерението си за купуване на стоки и услуги от платформата.
3.7 Продукт(и) и услуга(и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между купувач и продавач през платформата.
3.8 Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката DenDom или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен, ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от продавача.
3.9 Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги през платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на платформата.
3.10 Съдържание.
- Цялата информация на платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
- Съдържанието на всяко съобщение от страна на купувача към DenDom и / или продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
- Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на DenDom, чрез електронни или други средства за предаването и от разстояние;
- Информация, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;
3.11 Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.12 Транзакция – действието от страна на DenDom по възстановяване на платена от купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през платформата, се осъществявано единствено по банков път.
3.13 Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им.
3.14 Въпрос – форма на обръщение към клиенти/купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.15 Отговор – писмена или гласна информация, която е предадена на клиента от търговеца, който е задал въпрос в платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение в рамките на един диалог.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЯСНЕНИЯ.
4.1 Общите условия на DenDom са задължителни за всички клиенти на платформата.
4.2 Всяко използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от DenDom по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4.4 DenDom има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия DenDom ще информира за това клиентите си чрез публикуването на промените в платформата. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на платформата при всяко нейно ползване.
4.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7 DenDom продавача полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, DenDom уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративно - насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8 Характеристиките или цените на продуктите, описани в платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които DenDom предварително се извинява на своите клиенти.
4.9 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от DenDom се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10 Всички стоки, включително тези в промоция или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.
5. ПАЗАРУВАНЕ.
5.1 Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през платформата като направи поръчка по електронен път или по телефон, и която съответно се регистрира от самия него или от служител на DenDom от негово име.
5.2 DenDom ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление от DenDom се прави по електронен път (имейл) или по телефон.
5.3 Затова Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи DenDom уведомява за това клиента чрез имейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително сума заплатена за стоката или услугата.
5.4 Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и купувача.
6. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБА.
6.1 Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
6.2 DenDom си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на DenDom по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента е да се обърне към DenDom, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. DenDom не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3 Комуникацията с продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, чрез имейл, телефон или на посочените на платформата адрес.
6.4 DenDom може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките, услугите и промоциите предлагани от него на платформата, за определен период от време.
6.5 Всички цени на стоките и/или услугите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.
6.6 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобно плащане са единствено за сметка на купувача. DenDom препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от DenDom.
6.7 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока - услуга, а не да я представят точно. Всички изображения поместени на платформата на DenDom са каталожни, съответно възможно е цветово разминаване и придобиване на не реална представа за размер. DenDom не носи отговорност за такива не съответствия. Част от продуктите от пластмасов вид и други се произвеждат периодично в различни цветове. Това прави невъзможна актуализация на снимките на продуктите. Клиентът получава продукт според наличностите в момента или съчетан по цвят с други поръчани продукти в кошницата по усмотрение на служител, освен ако във формата на поръчка в поле БЕЛЕЖКИ И СПЕЦИАЛНИ ИСКАНИЯ изрично не е упоменат желаният от него цвят. В същото поле може да се упоменават данни за фактура и всякакви доуточнения относно транспорта на продуктите.
7. ПОРЪЧКА.
7.1 Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка. Поръчки могат да се правят на телефоните и имейлите посочени в платформата, като по телефон поръчки се приемат само в указаното работно време на заглавната страница на сайта.
7.2 Всяка добавена в количката за покупки стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
7.3 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на DenDom във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.4 С изпращането на поръчката клиентът разрешава на DenDom да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
7.5 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането и.
7.6 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, закупени от DenDom, в случай че се откаже от тях и заяви това в срока за отказ, предоставен му от DenDom. Този срок започва да тече от датата на получаването на стоката и продължава в предвидения от закона срок. Върнатите продукти трябва да бъдат в идеален търговски вид. Под търговски вид се има в предвид – не нарушена опаковка на продуктите, не употребяван продукт, не липсващи стикери, етикети и др., не нарушена цялост на продукта, не замърсяване на продукта и др. Всеки продукт изпратен с куриерска фирма пътува с опция ПРЕГЛЕД, което дава право на купувача да прегледа обстойно продукта или продуктите в рамките на 15 мин. пред куриера. При отказ на продукт, купувача поема всички транспортни разходи и такси относно куриерските услуги. При грешка в изпълнението на поръчка от страна на DenDom, продавачът поема отговорност за замяна и корекция, като поема транспортните разходи.
7.7 При връщане на продукт или продукти, сумата на клиента се възстановява след получаване на продукта – продуктите, като продуктите бъдат щателно огледани от служител на DenDom и бъде констатиран изрядният им търговски вид. При нарушена цялост на опаковка или продукт по смисъла на закона DenDom има право да откаже да приеме върнатата пратка.
8. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОКИ, КОИТО ИМАТ ТАКОВА.
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване DenDom издава  гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Всеки гаранционен продукт има информация с адреси на оторизирани сервизи, към които при евентуална повреда трябва да се обърне купувачът.
Гаранцията губи валидност:
- При изгубена гаранционна карта;
- При опит за ремонт от не оторизиран сервиз;
- При повреди причинени от неправилна експлоатация;
- При нарушаване на физическата цялост на изделието;
- При химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва оторизиран сервиз на производителя на продукта, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
9.1 Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на DenDom, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от DenDom: поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
9.2 Клиентът се съгласява да предостави на DenDom неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на продавача чрез или във връзка с платформата, независимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. DenDom има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че DenDom може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. DenDom няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
9.3 С предоставянето на свои данни на DenDom (включително имейл) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват DenDom или трети лица – куриери и др.
9.4 С предоставянето на свои лични данни на DenDom клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на DenDom и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати по-горе.
10. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ.
Цените на стоките и услугите, обявени в платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от DenDom на стойност над 200 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път, изключение правят редовни клиенти с история в DenDom или с допълнително доуточнения с DenDom.
Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента.
11. ДОСТАВКА НА СТОКИ.
11.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес или офис на куриерска фирма, посочен от купувача, в зависимост от избора на клиента.
11.2 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на продукта. Цената на доставката, ще е видна за клиента след като желанит продукт  се постави в количката.
12. ОТГОВОРНОСТ.
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

Прочетена 2263 пъти
728Домашни потреби
28Бидони туби
35Вази
73За детето
9За пикник
83Закачалки
55Кошове панери за дрехи
33Легени кофи
38Маси за гладене
65Обща употреба
44Панери кошници
61Постелки
18Стелажи
21Стълби
68Сушилници простори
70Шкафове
27Кошове
7282Кухня
33Баки сефертаси
93Буркани
51Бутилки
11Захарници
133Кани
15Пластмаса
11Порцелан керамика
98Стъкло
9Хром никел
99Консумативи
74Купи гевгири
135Кутии
29Кухненски мивки Гранит
136Кухненски смесители
151Оливерници
9Оливерници резерви
124Панери за хляб
34Пепелници
202Подложки за хранене
120Покривки
210Поставки подноси
29Почистващи
1418Прибори
12Белачки
84Дъски
168За готвене
29За сервиране
430За хранене
11Барселона Винтидж
9БР Грейси
6БР Дилайт
5БР Джаз
9БР Ирис
7БР Кармен
8БР Натали
9БР Перла
5БР Роза
6БР Сара
6БР Сигма
7БР Сиера
9БР Флоренс
18Екбер Дива Лукс
9Иноксрив Ани
6Иноксрив Йорк
9Иноксрив Медеа
5Иноксрив Пинк Голд
5Иноксрив Титаниум
12Иноксрив XX Век
16Симонаджо Белизи
3Симонаджо Дърво
4Симонаджо Миа
8Уни
15Хисар Лара
13Хисар Маями
11Хисар Меркурий
15Хисар Милано
15Хисар Топкапи
15Хисар Флоренция
5Хорекано Голд
9Хорекано Джей
5Хорекано Олд скул
9Хорекано Петал
5Хорекано Платинум
4Хорекано Уикед бляк
4Хорекано Уикед голд
4Хорекано Уикед силвър
6Хорекано Шибуи
11ХФМ Белек
11ХФМ Вижън
8ХФМ Вижън Мат
8ХФМ Дафне
11ХФМ Париж
11ХФМ Рио
11ХФМ Чешме
3Детски
10Комплекти
19Други
9Лъжици за сладолед
31Мелнички
181Ножове
231Помощни
35Рендета
99Сладкарски инструменти
26Цедки сита
23Шпатули
59Щипки пинсети
1Цедки гевгири сита
70Солници
89Сушилници
911Съдове за готвене
19Гювечи
26Джезвета канчета
24Йенско стъкло
18Помощни
18Силиконови
199Тави
296Тенджери
213Тигани касероли
34Форми за печене
64Чайници
2306Съдове за хранене
58Аркопал
11Ебро
5Елба
10Парма
7Перформа
7Прометео
8Толедо
7Други
7Детски сервизи
77Дъски за сервиране
22Емайл
53Каменни плочи
125Китайски порцелан
43Купи
1377Луксозен порцелан
2Güral Anthracite
4Güral Bilbao
5Güral Gourmet
2Güral Elips
25Güral Panama
4Güral Santa Monica
3Güral Dublin
50Güral Gastro Studio
3Güral Moscow
38Bonna Aqua
18Bonna Alhambra
9Bonna Amber
5Bonna Blue Wave
26Bonna Banquet
6Bonna Vago
11Bonna Vesper Matt
12Bonna Dusk
12Bonna Gourmet
38Bonna Grain
14Bonna Iris
10Bonna Iris White
8Bonna Gaia
3Bonna Glass Vao
15Bonna Gloire
5Bonna Gloire East
7Bonna Harena
4Bonna Kaff
12Bonna Calif
5Bonna Coral
15Bonna Cosmos Black
6Bonna Lapya Wood
5Bonna Luca Mosaic
10Bonna Luca Ocean
8Bonna Luca Salmon
2Bonna Luca Wood
5Bonna Lunar Ocean Blue
5Bonna Lunar White
16Bonna Madera
12Bonna Mesopotamia
7Bonna Moove
14Bonna Nacrous Matt
7Bonna Ore Mar
16Bonna Patera
4Bonna Piuma
28Bonna Passion
28Bonna Retro
12Bonna Notte
4Bonna Sage
5Bonna Sand
6Bonna Sky
1Bonna Sphere Ocean
7Bonna Spring
5Bonna Terra Prints
10Bonna Sepia
33Bonna Space
6Bonna Tierra
28Bonna Terracota
30Bonna Therapy
28Bonna Terrain
5Bonna Hygge
9Bonna Shade
8Bonna Viento
12Güral Brown
12Güral Green
6Güral Elegant
8Гюрал Мармарис Ред
6Güral Reactive
12Güral Red
16Güral Side
12Güral Turquoise
5Güral Valencia
23Güral International
22Güral X-tanbul
25Güral Karizma
7Лисабон
19Güral Mars
7Güral Merid
18Güral Milano
24Güral Mimoza
6Güral Oslo
13Güral Sea
10Güral Pera
23Güral Saturn
4Güral Hawaii
17Güral Hong Kong
11Horecano Antique Black
8Horecano Antique Gray
11Horecano Arizona
4Horecano Bailey
10Horecano Bloom
16Horecano Hella Black White
20Horecano Hella Blue
11Horecano Ivy
3Horecano Ivy Buffet
6Horecano Ivy White
9Horecano Indy
15Horecano Laguna
3Horecano Laguna Buffet
13Horecano Ceramic
19Horecano Presentation
18Horecano River
6Horecano Rustic
12Horecano Sahara
10Horecano Sidney
9Horecano Happy Farm
5Horecano Home Ceramic
10Допълнителни
1Güral Atina Black
24Güral Flora
7Güral Gala
15Делта
18Güral Delta
12Bonna Sway
8Гюрал Мармарис Лайт
5Bonna Halo
10Horecano Buffet
146Меламин
114Метал
26Плата
20Помощни
52Сервизи
142Стъкло
29Чинии
14Пластмасови
36Термоси хладилни чанти
13Уреди за биене на масло
10Фруктиери
696Чаши
2Комплекти
85Кристал
53Пластмаса
93Порцелан керамика
75Сервизи
332Стъкло
36Хорека
11За коктейли
9За десерт
42Мивки
18Кухненски мивки Mетал
543Баня тоалетна
152Аксесоари
13Комплекти за баня
52Мебели за баня
98Огледала
81Стелажи
59Тоалетни седалки
26Умивалници
62Четки за тоалетна
292Хигиена
1Дезинфекция
38Дръжки резерви
2За обществено ползване
43Колички
18Кърпи гъби
99Лопатки четки
21Стъклочистачки
11Чували
9Подочистачки кофи за МОП
50Подочистачки
290Кошове контейнери за смет
51Интериорни кошове
44Казани за смет
37Кошове за баня
64Кошове за бита
40Пепелници с кош
24Разделно сметосъбиране
9Улични кошове и пепелници
21Хотел и офис кошове
296Градина
16Аксесоари
59Барбекю
10Инструменти
11Маркучи аксесоари
165Саксии кашпи
15Уред за опушване
20Цветарници
46Електроуреди
11Коса и тяло
34Кухня
1Отопление
53Газови уреди
2152Професионално оборудване
353D стъкло
21Баки сефертаси
202Бар аксесоари
19Бен Мари
102Гастро норми
14Гастро контейнери 18 0
22Гастро контейнери 18 10
3Гастро контейнери дърво
16Гастро контейнери поликарбонат
7Гастро контейнери полипропилен
14Гастро контейнери порцелан
7Колички каси за гастро контейнери
7Декорация
171Дисплеи щендери
115Дървени съдове за сервиране
24Дъски за рязане PRO CHEF
80Еднократни
18За съдомиялна
18Информационни табели
48Капаци подноси
66Кетъринг оборудване
40Колички
17Контейнери за храни
10Купи контейнери
132Меламин
148Ножове
3Оборудване за опаковане
12Облекло текстил
21Ограничителни стойки
53Панери
34Подложни чинии
60Поликарбонатни съдове
2Почистващи
164Прибори за готвене
65Прибори за сервиране
3Санитарни диспенсъри и дозатори
152Съдове за готвене
164Съдове за сервиране
34Табли
20Термоси
13Уреди за биене на масло
15Уред за опушване
62Чугунени съдове
1Кетъринг
73Подаръци
4Кошници
57Порцелан
7Сувенири
5Кошници за пикник
118Декорация
28Декоративни бутилки
47Изкуствени растения
34Изкуствени храни
3Свещи свещници
6Фигури
716Мебели за градина
53Възглавници за градински мебели
49Градински чадъри и стойки
45Комплекти за градина
38Мебели ексклузив
26Мебели от дърво полимер
11Мебели от метал
91Мебели от пластмаса
111Мебели от поли ратан
17Мебели от дърво
91Мебели пластмаса лукс
23Плотове за маси
30Стойки за маси
54Сгъваеми маси и столове
18Шатри и градински люлки
58Шезлонги и маси за шезлонги
45Разпродажба
2Разпродажба на домашни потреби
38Разпродажба на стоки за кухнята
5Разпродажба на стоки за хигиена

Абонамент за промоции

ДенДом телефон

 x 

Количката е празна

Perfect Popup Box

   Адрес магазин:
9000 Варна
Неофит Рилски № 24
   Работно време:
пон. до петък - от 9:30 до 19:30
събота - от 9:30 до 14:00
 
 
 
                                        

Кои сме ние

“ДЕНДОМ” ЕООД е създадена през 2010 година в град Варна. Дейността на фирмата се изразява в търговия на дребно със стоки за бита. Бързото навлизане на  иновации и нови технологии в домакинството и невъзможността да представим всички артикули, които бихме желали на територията на нашият магазин, наложи необходимостта да създадем www.dendom.com. Нашата цел е да Ви предложим голямо разнообразие от качественни артикули на достъпни цени.

Бързо меню