Общи условия
Петък, 20 Април 2018 17:22

Общи условия

Оценете
(3 гласа)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DenDom.com
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DENDOM.COM
ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия моля не използвайте този уеб сайт.Настоящият документ представлява едновременно, общите условия или условията за ползване на DenDom.com, които уреждат правилата за ползването на DenDom.com, както и споразумението между продавача (DenDom.com) и клиента за покупко-продажба през DenDom.com. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.
2.1 ДЕНД ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление България, гр. Варна ул. Струга 35, регистрирано по търговския закон на република България с ЕИК: 202830484 и идентификационен номер по ДДС: BG202830484 
2.2 ДЕНД ЕООД администрира електронния магазин DenDom, под формата на сайта DenDom.com, както като електронен магазин. ДЕНД ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу DenDom.
2.3 Можете да се свържете с DenDom на посочения по-горе адрес, на телефони 0897233961 или 0882443522, или на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Телефоните за връзка са платени по индивидуалния тарифен план на клиента.
3. ПОЯСНЕНИЯ НА ТЕРМИНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – ДЕФИНИЦИИ.
3.1 Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия DenDom.
3.2 Продавач – DenDom, който предлага стоки или услуги на платформата за електронна търговия DenDom.com.
3.3 Платформа – домейна DenDom.com и неговите под домейни или мобилното приложение DenDom
3.4 Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва платформата по какъвто и да е начин включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5 Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация относно клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между DenDom и клиента, чрез който клиентът заявява на DenDom, през платформата, намерението си за купуване на стоки и услуги от платформата.
3.7 Продукт(и) и услуга(и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между купувач и продавач през платформата.
3.8 Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката DenDom или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен, ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от продавача.
3.9 Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги през платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на платформата.
3.10 Съдържание.
- Цялата информация на платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
- Съдържанието на всяко съобщение от страна на купувача към DenDom и / или продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
- Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на DenDom, чрез електронни или други средства за предаването и от разстояние;
- Информация, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;
3.11 Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.12 Транзакция – действието от страна на DenDom по възстановяване на платена от купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през платформата, се осъществявано единствено по банков път.
3.13 Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им.
3.14 Въпрос – форма на обръщение към клиенти/купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.15 Отговор – писмена или гласна информация, която е предадена на клиента от търговеца, който е задал въпрос в платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение в рамките на един диалог.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЯСНЕНИЯ.
4.1 Общите условия на DenDom са задължителни за всички клиенти на платформата.
4.2 Всяко използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от DenDom по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4.4 DenDom има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия DenDom ще информира за това клиентите си чрез публикуването на промените в платформата. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на платформата при всяко нейно ползване.
4.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7 DenDom продавача полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, DenDom уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративно - насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8 Характеристиките или цените на продуктите, описани в платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които DenDom предварително се извинява на своите клиенти.
4.9 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от DenDom се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10 Всички стоки, включително тези в промоция или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.
5. ПАЗАРУВАНЕ.
5.1 Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през платформата като направи поръчка по електронен път или по телефон, и която съответно се регистрира от самия него или от служител на DenDom от негово име.
5.2 DenDom ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление от DenDom се прави по електронен път (имейл) или по телефон.
5.3 Затова Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи DenDom уведомява за това клиента чрез имейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително сума заплатена за стоката или услугата.
5.4 Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и купувача.
6. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБА.
6.1 Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
6.2 DenDom си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на DenDom по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента е да се обърне към DenDom, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. DenDom не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3 Комуникацията с продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, чрез имейл, телефон или на посочените на платформата адрес.
6.4 DenDom може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките, услугите и промоциите предлагани от него на платформата, за определен период от време.
6.5 Всички цени на стоките и/или услугите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.
6.6 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобно плащане са единствено за сметка на купувача. DenDom препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от DenDom.
6.7 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока - услуга, а не да я представят точно. Всички изображения поместени на платформата на DenDom са каталожни, съответно възможно е цветово разминаване и придобиване на не реална представа за размер. DenDom не носи отговорност за такива не съответствия. Част от продуктите от пластмасов вид и други се произвеждат периодично в различни цветове. Това прави невъзможна актуализация на снимките на продуктите. Клиентът получава продукт според наличностите в момента или съчетан по цвят с други поръчани продукти в кошницата по усмотрение на служител, освен ако във формата на поръчка в поле БЕЛЕЖКИ И СПЕЦИАЛНИ ИСКАНИЯ изрично не е упоменат желаният от него цвят. В същото поле може да се упоменават данни за фактура и всякакви доуточнения относно транспорта на продуктите.
7. ПОРЪЧКА.
7.1 Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка. Поръчки могат да се правят на телефоните и имейлите посочени в платформата, като по телефон поръчки се приемат само в указаното работно време на заглавната страница на сайта.
7.2 Всяка добавена в количката за покупки стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
7.3 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на DenDom във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.4 С изпращането на поръчката клиентът разрешава на DenDom да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
7.5 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането и.
7.6 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, закупени от DenDom, в случай че се откаже от тях и заяви това в срока за отказ, предоставен му от DenDom. Този срок започва да тече от датата на получаването на стоката и продължава в предвидения от закона срок. Върнатите продукти трябва да бъдат в идеален търговски вид. Под търговски вид се има в предвид – не нарушена опаковка на продуктите, не употребяван продукт, не липсващи стикери, етикети и др., не нарушена цялост на продукта, не замърсяване на продукта и др. Всеки продукт изпратен с куриерска фирма пътува с опция ПРЕГЛЕД, което дава право на купувача да прегледа обстойно продукта или продуктите в рамките на 15 мин. пред куриера. При отказ на продукт, купувача поема всички транспортни разходи и такси относно куриерските услуги. При грешка в изпълнението на поръчка от страна на DenDom, продавачът поема отговорност за замяна и корекция, като поема транспортните разходи.
7.7 При връщане на продукт или продукти, сумата на клиента се възстановява след получаване на продукта – продуктите, като продуктите бъдат щателно огледани от служител на DenDom и бъде констатиран изрядният им търговски вид. При нарушена цялост на опаковка или продукт по смисъла на закона DenDom има право да откаже да приеме върнатата пратка.
8. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОКИ, КОИТО ИМАТ ТАКОВА.
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване DenDom издава  гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Всеки гаранционен продукт има информация с адреси на оторизирани сервизи, към които при евентуална повреда трябва да се обърне купувачът.
Гаранцията губи валидност:
- При изгубена гаранционна карта;
- При опит за ремонт от не оторизиран сервиз;
- При повреди причинени от неправилна експлоатация;
- При нарушаване на физическата цялост на изделието;
- При химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва оторизиран сервиз на производителя на продукта, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
9.1 Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на DenDom, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от DenDom: поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
9.2 Клиентът се съгласява да предостави на DenDom неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на продавача чрез или във връзка с платформата, независимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. DenDom има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че DenDom може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. DenDom няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
9.3 С предоставянето на свои данни на DenDom (включително имейл) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват DenDom или трети лица – куриери и др.
9.4 С предоставянето на свои лични данни на DenDom клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на DenDom и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати по-горе.
10. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ.
Цените на стоките и услугите, обявени в платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от DenDom на стойност над 200 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път, изключение правят редовни клиенти с история в DenDom или с допълнително доуточнения с DenDom.
Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента.
11. ДОСТАВКА НА СТОКИ.
11.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес или офис на куриерска фирма, посочен от купувача, в зависимост от избора на клиента.
11.2 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на продукта. Цената на доставката, ще е видна за клиента след като желанит продукт  се постави в количката.
12. ОТГОВОРНОСТ.
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

Прочетена 419 пъти
712Домашни потреби
25Бидони туби
42Вази
71За детето
7За пикник
80Закачалки
85Кошове
28Легени кофи
39Маси за гладене
64Обща употреба
37Панери кошници
62Постелки
27Стелажи
16Стълби
52Сушилници простори
77Шкафове
6За животни
6Капани
5980Кухня
26Баки сефертаси
87Буркани
32Бутилки
12Захарници
132Кани
19Пластмаса
10Порцелан керамика
96Стъкло
7Хром никел
48Консумативи
72Купи гевгири
118Кутии
42Мивки
153Оливерници
118Панери за хляб
33Пепелници
137Подложки за хранене
93Покривки
196Поставки подноси
30Почистващи
1357Прибори
13Белачки
78Дъски
185За готвене
29За сервиране
395За хранене
9БР Грейси
6БР Дилайт
5БР Джаз
9БР Ирис
7БР Кармен
8БР Натали
9БР Перла
5БР Роза
6БР Сара
6БР Сигма
7БР Сиера
9БР Флоренс
18Екбер Дива Лукс
9Иноксрив Ани
6Иноксрив Йорк
9Иноксрив Медеа
5Иноксрив Пинк Голд
5Иноксрив Титаниум
12Иноксрив XX Век
16Симонаджо Белизи
3Симонаджо Дърво
4Симонаджо Миа
8Уни
15Хисар Лара
13Хисар Маями
11Хисар Меркурий
15Хисар Милано
15Хисар Топкапи
15Хисар Флоренция
5Хорекано Голд
9Хорекано Джей
9Хорекано Петал
5Хорекано Платинум
11ХФМ Белек
11ХФМ Вижън
8ХФМ Вижън Мат
8ХФМ Дафне
11ХФМ Париж
11ХФМ Рио
11ХФМ Чешме
3Детски
10Комплекти
18Други
20Мелнички
153Ножове
225Помощни
38Рендета
110Сладкарски
30Цедки сита
23Шпатули
58Щипки пинсети
65Солници
54Смесители
73Сушилници
769Съдове за готвене
16Гювечи
25Джезвета канчета
5За кисело мляко
27Йенско стъкло
16Помощни
17Силиконови
166Тави
242Тенджери
179Тигани касероли
36Форми за печене
40Чайници
1697Съдове за хранене
56Аркопал
9Ебро
5Елба
7Парма
7Перформа
6Прометео
8Толедо
7Други
7Детски сервизи
57Дъски за сервиране
22Емайл
33Каменни плочи
130Китайски порцелан
51Купи
806Луксозен порцелан
8Антик Блек
8Антик Грей
33Бонна Аква
18Бонна Банкет
6Бонна Ваго
8Бонна Дъск
31Бонна Грейн
8Бонна Корал
4Бонна Космос Блек
6Бонна Муув
6Бонна Оре мар
7Бонна Патера
26Бонна Пашън
25Бонна Ретро
28Бонна Спейс
6Бонна Тиера
25Бонна Тера кота
28Бонна Терапи
24Бонна Тирейн
11Бонна Шаде
12Гюрал Браун
13Гюрал Грийн
8Гюрал Мармарис Лайт
8Гюрал Мармарис Ред
13Гюрал Ред
12Гюрал Сиде
12Гюрал Тюркоаз
7Валенсия
22Гала
26Делта
25Интернационал
22Истанбул
24Каризма
7Лисабон
24Марс
11Мерид
16Милано
24Мимоза
6Осло
29Панама
11Пера
26Сатурн
24Флора
4Хавай
18Хонг Конг
86Допълнителни
148Меламин
80Метал
30Плата
20Помощни
60Сервизи
145Стъкло
38Чинии
14Пластмасови
37Термоси хладилни чанти
15Фруктиери
584Чаши
9Еко чаши
2Комплекти
95Кристал
50Пластмаса
106Порцелан керамика
62Сервизи
260Стъкло
529Баня тоалетна
156Аксесоари
52Мебели за баня
99Огледала
73Стелажи
59Тоалетни седалки
26Умивалници
64Четки WC
449Хигиена
34Дръжки резерви
17Колички
200Кошове кофи
19Кърпи гъби
97Лопатки четки
51Подочистачки
20Стъклочистачки
11Чували
683Градина
10Аксесоари
61Барбекю
58Възглавници
8Инструменти
2Интериор
353Мебели
114Саксии кашпи
12Уред за опушване
13Цветарници
52Чадъри шатри
59Електроуреди
12Коса и тяло
36Кухня
1Отопление
10Разклонители
40Газови уреди
1832Професионално оборудване
353D стъкло
12Баки сефертаси
167Бар аксесоари
16Бен Мари
87Гастро норми
13Гастро контейнери 18 0
21Гастро контейнери 18 10
12Гастро контейнери поликарбонат
7Гастро контейнери полипропилен
6Гастро контейнери порцелан
8Колички каси за гастро контейнери
13Декорация
130Дисплеи щендери
77Дървени съдове за сервиране
26Дъски за рязане
29Еднократни
18За съдомиялна
10Информационни табели
90Казани за смет
23Капаци подноси
18Кетъринг
20Колички
10Купи контейнери
19Мебели
135Меламин
127Ножове
11Облекло текстил
48Панери
41Пепелници
10Подложни чинии
55Поликарбонатни съдове
31Плотове и стойки за маси
169Прибори за готвене
65Прибори за сервиране
4Санитарни диспенсъри и дозатори
105Съдове за готвене
120Съдове за сервиране
30Табли
21Термоси
13Уред за опушване
47Чугунени съдове
55Подаръци
55Порцелан
73Декорация
28Декоративни бутилки
34Изкуствени растения
3Свещи свещници
8Фигури
48Разпродажба
2Разпродажба на домашни потреби
41Разпродажба на стоки за кухнята
5Разпродажба на стоки за хигиена

Абонамент за промоции

ДенДом телефон

 x 

Количката е празна

Perfect Popup Box

   Адрес магазин:
9000 Варна
Неофит Рилски № 24
   Работно време:
пон. до петък - от 9:30 до 19:30
събота - от 9:30 до 14:00
 
 
 
                                        

Кои сме ние

“ДЕНД” ЕООД е създадена през 2013 година в град Варна. Дейността на фирмата се изразява в търговия на дребно със стоки за бита. Бързото навлизане на  иновации и нови технологии в домакинството и невъзможността да представим всички артикули, които бихме желали на територията на нашият магазин, наложи необходимостта да създадем www.dendom.com. Нашата цел е да Ви предложим голямо разнообразие от качественни артикули на достъпни цени.

Бързо меню