Всички поръчки, направени в системата на DenDom.bg се приемат в момента на извършването им. Всички поръчки направени през телефон или по имейл се считат за приети в рамките на календарния ден на извършването им. Поръчките се обработват и подават за изпълнение в същия ден на приемането им или в началото на следващият работен ден. Срокът за изпълнение на направена поръчка е 5 работни дни. Това не означава, обаче, че всяка поръчка пристига до клиента за пет работни дни. Ние се стараем да изпълняваме поръчките в по-кратки срокове и това обикновено става за 2 – 3 работни дни. В стремеж да не караме клиентите си да чакат дълго своите продукти, при липса на натовареност на служителите, които обработват информацията и тези, които пакетират стоката, пратките се изпращат и пристигат до клиента за един работен ден. Информираме Ви, че не носим отговорност, при забавяне на пратки от куриер, поради лоши метеорологични условия или други причини, не носим отговорност при забавяне на пратки, поради не изпращане на SMS от куриер, не носим отговорност при забавяне на пратки поради непълна или некоректна информация попълнена от клиента във формата на поръчки. ДЕНДОМ ЕООД не носи отговорност при изчерпване на продукт и не изпълнение на поръчка поради тази причина.Всички поръчки, направени в системата на DenDom.bg се приемат в момента на извършването им. Всички поръчки направени през телефон или по имейл се считат за приети в рамките на календарния ден на извършването им. Поръчките се обработват и подават за изпълнение в същия ден на приемането им или в началото на следващият работен ден. Срокът за изпълнение на направена поръчка е 5 работни дни. Това не означава, обаче, че всяка поръчка пристига до клиента за пет работни дни. Ние се стараем да изпълняваме поръчките в по-кратки срокове и това обикновено става за 2 – 3 работни дни. В стремеж да не караме клиентите си да чакат дълго своите продукти, при липса на натовареност на служителите, които обработват информацията и тези, които пакетират стоката, пратките се изпращат и пристигат до клиента за един работен ден. Информираме Ви, че не носим отговорност, при забавяне на пратки от куриер, поради лоши метеорологични условия или други причини, не носим отговорност при забавяне на пратки, поради не изпращане на SMS от куриер, не носим отговорност при забавяне на пратки поради непълна или некоректна информация попълнена от клиента във формата на поръчки. ДЕНДОМ ЕООД не носи отговорност при изчерпване на продукт и не изпълнение на поръчка поради тази причина.
ДЕНДОМ ЕООД си запазва правото, да предоговаря указаният срок за доставка при евентуално изчерпване на продукт и очаквана доставка. Това се случва чрез наш служител, който уведомява клиента и уточнява ситуацията.
ДЕНДОМ ЕООД си запазва правото да не изпълнява, да не уведомява и да блокира поръчки, на клиенти, които във времето са били нелоялни и некоректни по една или друга причина.