Уголемен размер на Машина за биене на масло 5 л Мини [000322]
Уреди за биене на масло
147,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 10 л Ултра с канелка [009376]
Уред за биене на масло 10 л Ултра с канелка [009376]
Уреди за биене на масло
175,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 20 л Класик [010482]
Уред за биене на масло 20 л Класик [010482]
Уреди за биене на масло
175,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 15 л Ултра [010478]
Уред за биене на масло 15 л Ултра [010478]
Уреди за биене на масло
189,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 30 л Класик [010483]
Уред за биене на масло 30 л Класик [010483]
Уреди за биене на масло
189,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 40 л Класик [010484]
Уред за биене на масло 40 л Класик [010484]
Уреди за биене на масло
203,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 37 л Класик [000316]
Уреди за биене на масло
210,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 25 л Ултра [010479]
Уред за биене на масло 25 л Ултра [010479]
Уреди за биене на масло
217,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 50 л Класик [010485]
Уред за биене на масло 50 л Класик [010485]
Уреди за биене на масло
217,00 лв
Уголемен размер на Блендер за биене на масло и мелене на плодове и зеленчуци 20 л [010654]
Блендер за биене на масло и мелене на плодове и зеленчуци 20 л [010654]
Уреди за биене на масло
225,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 60 л Класик [010486]
Уред за биене на масло 60 л Класик [010486]
Уреди за биене на масло
231,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 40 л Ултра [010480]
Уред за биене на масло 40 л Ултра [010480]
Уреди за биене на масло
245,00 лв
Уголемен размер на Уред за биене на масло 55 л Ултра [010481]
Уред за биене на масло 55 л Ултра [010481]
Уреди за биене на масло
294,00 лв