noimage
Колекциите VIDIVI се възползват от цялото ноу- хау на CERVE GROUP, световен лидер в стъклената декорация с производствен капацитет от милион и двеста хиляди броя на ден, три фабрики с тридесет пещи за отгряване и вътрешна наличност на всички техники за декорация. Сервизите VIDIVI са родени в австрийската стъкларска фабрика на CERVE GROUP, където ексклузивни технологии, високопрецизни системи, специализиран технически персонал и стриктно подбрани безоловни суровини позволяват да се получи стъкло с висока чистота и да се трансформират първични елементи, като пясък и огън в светлина. Техно бижу- кристален ефект, комбиниран с несравнима здравина и безопастност. HIGH DEFINITION GLASS е най- модерният израз за пресовано стъкло. Древен и очарователен материал, като стъклото по този начин достига най- високите стандарти за прозрачност, блясък и безопастност. Високата и сертифицирана химическа стабилност прави стъклото устойчиво на хидролитични атаки и почистващи препарати. „Екстра бяла“ прозрачност благодарение на наличието на желязо, близо до нулата, демонстрирано чрез пропоскливост на светлина от 92%. Изключителна висока точка на блясък, за разлика от кристала това стъкло не съдържа олово или кадмий и може да се използва във всички обществени заведения, отговаряйки на всички изисквания за безопастнос. Не се разбива и не се разпада на малки части при счупване, дъното има тенденция да се отдели от тялото на стъклото, като по този начин ограничава раздробяването на трески, опасни за околната среда. Доктор Джовани Бормиоли ръководи компанията и е представител на историческо семейство от приемачи в производството на стъкло, активно в сектора почвече от хиляда години. Семейството е било винаги оттадено на износа на италианска красота и майсторство за съдилищата на цяла европа.