noimage
GUANGDONG PERFECT CO LTD- основана през 2003 г. е професионалист, занимаващ се с проучване, развитие, производство и продажба на метални и пластмасови продукти, подходящи за хотели, барове, китайски и западни кухни. Компанията разполага със собствена фабрика, обхващаща площ от 30 000 кв. метра. Има оттдели, като отдел за технологично развитие, отдел за хардуер, отдел за леене под налягане, отдел за ротационно формоване и отдел за опаковане. Въз основа на силната си икономическа мощ, компанията е въвела усъвършенствано, чуждестранно производствено оборудване и производствена технология и разполага с група от високотехнологичен технически персонал с повече от десет години опит в производството, научните изследвания и развитието и може добре да проучва и разработва нови продукти. Компанията има и професионален екип по продажбите, който е обединен и прогресивен, строг и прагматичен. GUANGDONG PERFECT се фокусира върху продуктовия дизайн, научноизследователската дейност и производството, както и продажбите на продукти, качеството и обслужването и така се превръща в модел в тази област. Докато създава висококачествени продукти и подобрява качеството, компанията настоява да използва корпоративната култура за повишаване на основната конкурентноспособност и създаване на добър социален имидж в своето развитие.