noimage
Фабрика Granite Durable Goods започва своята дейност през 1960 година. В двата си завода, на затворена площ от 20000 квадратни метра, фабриката произвежда маси за гладене, сушилници за дрехи, стълби и продуктови аксесоари. ГРАНИТ непрекъснато увеличава производствения си капацитет, като инвестира в нови машини и обновява производствените си линии, пренасяики своето качество на по- високо ниво. С дневен производствен обем от 15000 единици, фабриката изнася своята продукция по целия свят. Гранит изнася половината от продукцията си в повече от петдесет страни. Останалата половина се разпространява чрез пазарни канали и регионални дистрибутори. По този начин продукцията достига до крайния потребител в търговските мрежи на дребно. Гранит подкрепя важността, която придава на развитието на своите служители с обучения, непрекъснато повишаване на информираността с цел предоставяне на по-качествени услуги. Фабриката изработва своята продукция с високо екологично съзнани, ползвайки изградена собсвена система за възобновяема енергия. Така ГРАНИТ допринася за един по- екологичен свят, бори се за по- чиста околна среда и по- благоприятно бъдеще.