noimage
Компания ALTINBASAK отговаря на изискванията на професионалистите с богата продуктова гама, като съчетава производствения си опит от до четиридесет години с неотдавнашното си корпоративно структуриране и инвестиции в човешки ресурси. Компанията заслужава позицията си в HoReCa сектора с иновативните си продукти, които оформят сектора, безкомпромисния си подход към качеството, гъвкавостта си да посреща различни продуктови изисквания, скоростта на производство и доставка и способността си да прави бизнес със собствен капитал. Визията на ALTINBASAK , която непрекъснато се обновява, продължава инвестициите си в машини и формоване и продължава обучението си без откъсване от работа, без да забравя, че истинската стойност са инвестициите, направени в нейните служители, за да заеме заслужената си позиция, както на вътрешните пазари на Турция, така и на международната арена. Мисията на компанията е да предлага продукти с най-високо качество в сектора по най-бързия начин и на най-икономичните цени. Мотото на ALTINBASAK в областта на професионалната кухня и кухненската посуда за дома е Ново, висококачествено, бързо обслужване и продуктов метод.