Категорията "Хигиена" включва разнообразие от продукти и оборудване, насочени към поддържане на чистота и хигиена в домашната среда. Тази категория включва кошовете за отпадъци, уреди за почистване на стъкла, уреди за почистване на подови настилки, като мопове, подочистачки, метли и други. Тези продукти и уреди са от съществено значение за поддържането на чистота, ред и хигиена в дома, като същевременно осигуряват здравословна и комфортна среда за живеене.