Уголемен размер на Леген [000009]
Леген [000009]
Легени кофи
1,20 лв
Уголемен размер на Кофа черна с улей [000305]
Легени кофи
1,50 лв
Уголемен размер на Зидарски кош [000307]
Легени кофи
1,50 лв
Уголемен размер на Кофа с капак вторична [000014]
Кофа с капак вторична [000014]
Легени кофи
1,80 лв
Уголемен размер на Леген Елада 9 размера [001433]
Легени кофи
1,80 лв
Уголемен размер на Кофа черна [000306]
Легени кофи
1,90 лв
Уголемен размер на Кофа [004437]
Легени кофи
2,00 лв
Уголемен размер на Леген с дръжки [003435]
Легени кофи
2,20 лв
Уголемен размер на Леген правоъгълен 7 размера [000127]
Легени кофи
2,30 лв
Уголемен размер на Кофа черна сливенска  [000304]
Легени кофи
2,90 лв
Уголемен размер на Кофа [004438]
Легени кофи
3,00 лв
Уголемен размер на Кофа с капак [004434]
Легени кофи
3,10 лв
Уголемен размер на Кофа с улей [004436]
Легени кофи
3,30 лв
Уголемен размер на Кофа Мира 12 л [010619]
Легени кофи
3,40 лв
Уголемен размер на Кофа с капак квадрат [003434]
Легени кофи
4,00 лв
Уголемен размер на Корито вторично 2 размера [000036]
Легени кофи
4,10 лв
Уголемен размер на Леген правоъгален [003439]
Легени кофи
4,50 лв
Уголемен размер на Кофа с капак [004433]
Легени кофи
4,50 лв
Уголемен размер на Леген овален [000019]
Леген овален [000019]
Легени кофи
7,20 лв
Уголемен размер на Кофа с капак [003947]
Легени кофи
10,30 лв
Уголемен размер на Кофа за хранителни цели неръждаема 8 л 10 л и 12 л [006249]
Легени кофи
10,70 лв
Уголемен размер на Еластичен леген [007966]
Легени кофи
11,20 лв
Уголемен размер на Леген с дръжки [003925]
Леген с дръжки [003925]
Легени кофи
11,50 лв
Уголемен размер на Кофа за промишлени цели с поцинковано покритие 4 размера [001030]
Легени кофи
11,90 лв
Страница 1 от 2